Mensdom?

Trane wel in my op soos 'n fontein wat vloei.
Ek sien die onreg om my, my tande knars.
In die naam van humanisme word moord, bloedvergieting,
wanorde en wellus goedgekeur, stilswyend.
Ek skree, Mensdom!
Maar niemand hoor!
Is almal doof en siende blind?

Klein kinders word beroof van hul onskuld
deur wolwe wat lyk soos ek en jy!
Sielkundig verskoon,
maar ek wonder of hul voor die Troon
weer onskuld of onwetend sal kan pleit?
Mensdom!
Hoekon jy pleit, jy het nie geweet?

Pyn en smart, beloftes onvervul
man en vrou voel so verkul.
Onhou dan nie die plegtigheid?
Nou net haat en nyd,
die kinders snik, verdwaas en verskrik.
Hoekom kon dit dan nie anders?
Nou verstaan ek Sy Woord, Sy afguns van die daad.

Mensdom!
Ek mis hulle so.
Hy het Sy bloed gestort, geween en gekasty
vir jou! vir my!
Mensdom! Kyk wat het Hy gedoen.
Hoekom dan Hom weer laat ly?
Draai terug na Jesus!
Verlosser, Leermeester, Trooster, Koning!
Heer! kom tog gou!


'n Webgedig - Deur Robert Le Noury - Kopiereg 20010428
Webpoet - Webstories

©2005 LeNoury Dot Net - All Rights Reserved. Created by RD Crouch - updated on 20051216